Obec Čistá

Městys Senomaty

Obec Všesulov

Obec Drahouš

Obec Václavy

Obec Velká Chmelištná

Obec Senec

Obec Břežany

Obec Petrovice

Obec Příčina

Obec Řeřichy

Obec Šanov

Obec Šípy

Obec Zavidov

Navigace

Obsah

Pár slov úvodem

Území mikroregionu tvoří mírně zvlněná krajina z poměrně velké části pokrytá lesy. Pro obce této oblasti je typická intenzivní zemědělská výroba. Přesto toto území disponuje řadou krásných panoramat, pamětihodností a přírodních zajímavostí.

Svazek obcí mikroregionu ČISTÁ - SENOMATY vznikl v roce 1999. Sdružuje 14 obcí. Sídlo Svazku se nachází v městysi Senomaty a předmětem činnosti je podpora všestranného rozvoje území obcí.

Jednotlivé obce mají bohatou historii, o níž svědčí množství nemovitých kulturních památek, křížků, kapliček a památníků. Obce mají ve většině zachovanou urbanistickou strukturu, tj.velká prostorná náves, často doplněná vodní plochou a vzrostlými stromy.

Mikroregion se částečně nachází v mimořádně hodnotném prostředí Rakovnické kotliny (Senomaty, Šanov, Příčina, Petrovice, Zavidov, Václavy, Řeřichy) 330 - 440 m. nad mořem, částečně pak na území Čistecké náhorní plošiny 440 - 550 m nad mořem, která je místy přerušena údolím (Všesulov, Šípy, Břežany, Čistá a její osady, Velká Chmelištná, Drahouš). Jedná se o oblast mezi Chráněnou krajinnou oblastí Křivoklátsko a Přírodním parkem Jesenicko. Pro svou členitost a malebnost je tato oblast stále vyhledávaná k rekreaci, zejména k chalupaření.

Území leží ve srážkovém stínu Krušných hor, což s sebou nese určitá specifika, například to, že je zde méně srážek, než odpovídá republikovému průměru vzhledem k nadmořské výšce. Nejsušší je poměrně teplá část v Rakovnické kotlině (486 mm srážek za rok). Na jih a na západ srážky poněkud stoupají a průměrná teplota se mírně snižuje, tím roste vlhkost prostředí.

Mikroregion se stává stále zajímavějším turistickým cílem. Vydat se můžete za místní historií a památkami (Roubenka v Senomatech, Muzeum Čistecka v Čisté, poutní Petrovice, smírčí kříže u Václav atd.), za významnými osobnostmi (básník Jaroslav Vrchlický, světoznámý tenorista Karel Burian, spisovatelé Vlasta Štáflová a Tomáš Antonín Pánek) nebo jentak křižovat na kole, či pěšky po značených turistických trasách a cyklotrasách zdejší krajinou s dalekými výhledy, lesy a romantickými rybníky.

Do mikroregionu se můžete vypravit také za některou z tradičních kulturních a společenských akcí - na Senomatskou senoseč, hasičský Memoriál Jiřího Uvíry ve Velké Chmelištné, Běh přátel piva ve Václavech nebo turistické pochody údolím říčky Javornice a Putování za Duhou.

Novinky

18.04.2013

Případová studie

Mikroregion Čistá - Senomaty - Integrovaný přístup k řešení problémů venkova

Detail

Kalendář akcí

24.02.2019

ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI

Činoherní muzikálek pro malé i velké

Obec Drahouš

02.03.2019

Setkání s lidovou písničkou

K tanci a poslechu hraje: 2.3. Malá muzika Nauše Pepíka 6.4. Šlapeton Láďy Koky 11.5. Myslivecká kapela ATLAS 8.6. DUO Jaroslav Tříska 14.9. Vesnická IV. Jiří Homolka

Městys Senomaty

02.03.2019

Čistecký masopust

V sobotu 2.března 2019 od 14:00 hod. se v naší obci koná tradiční masopust. Kdo by chtěl jít za masku, může přijít ve 12.30 hodin k hasičské zbrojnici, rádi vás oblékneme. Večer se koná tradiční maškarní zábava od 20.00 hodin v KD. Odpoledne i večer k tanci i poslechu hraje kapela Šlapeton.

Obec Čistá