Obec Čistá

Městys Senomaty

Obec Všesulov

Obec Drahouš

Obec Václavy

Obec Velká Chmelištná

Obec Senec

Obec Břežany

Obec Petrovice

Obec Příčina

Obec Řeřichy

Obec Šanov

Obec Šípy

Obec Zavidov

Obec Krty

Obsah

Rozvoj mikroregionu

Setkání s občany Zavidov

Na středu 9.8.2006 proběhlo v řadě druhé setkání s občany. Občané na něm obdrželi informace, které se týkaly blížícího se období let 2007 - 2013. Měli zde možnost vyjádřit své představy, podněty a návrhy k rozvoji své obce v nejbližší budoucnosti. Jejich návrhy byly zapracovány do strategického plánu rozvoje území, který se stal podkladem pro žádosti o dotace ve výše zmíněném období.

Příloha č.1:   Pozvánka na setkání občanů v Zavidově - 9.8.2006

Příloha č.2:   Informace k setkání občanů

Příloha č.3:   Karta projektového záměru

Příloha č.4:   Dotazníkový souhrn

Příloha č.5:   Záznam z jednání

Příloha č.6:   Návrh opatření a záměrů