Obec Čistá

Městys Senomaty

Obec Všesulov

Obec Drahouš

Obec Václavy

Obec Velká Chmelištná

Obec Senec

Obec Břežany

Obec Petrovice

Obec Příčina

Obec Řeřichy

Obec Šanov

Obec Šípy

Obec Zavidov

Obec Krty

Obsah

Reference

Reference na naše poradenské služby v oblasti dotačních příležitostí naleznete ZDE.

Naše kancelář poskytla poradenské a administrativní služby při realizaci následujících výběrových řízení:

Rok 2017

Zadavatel 

předmět VZ

druh VZ

režim ZŘ

Šípy Oprava chodníku v obci Milíčov malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
Řevničov Oprava povrchu MK - Zahradní ulice malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
Senomaty Rekonstrukce komunikace ke hřbitovu v městysi Senomaty malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
Pavlíkov Rekonstrukce vytápění KD Pavlíkov malého rozsahu na dodávky mimo režim zákona
Pavlíkov Vodovod Pavlíkov - Chlum - Ryšín - IV. etapa malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
Čistá Projektová dokumentace pro územní řízení pro akci Čistá u Rakovníka - splašková kanalizace a ČOV malého rozsahu na služby mimo režim zákona
Hřebečníky Rekonstrukce vodní nádrže Týřovice malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
Řevničov Výstavba komunikací Řevničov - Draha III malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
Čistá Rekonstrukce rybníka Zdeslav na p.č. 11 malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
Senomaty Dlážděné komunikace v městysi Senomaty malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
Pavlíkov Oprava místních komunikací v obci Pavlíkov, Tytry a Skřivaň malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
Sýkořice Oprava vodovodního řadu v obci Sýkořice malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
 

Rok 2016

Zadavatel

předmět VZ

druh VZ

režim ZŘ

Senomaty

Stavební úpravy bytových prostor na učebnu MŠ Senomaty

malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
Václavy

Oprava místní komunikace Vystrčilka

malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
VSOR

Hostokryje splašková kanalizace. Skupinový vodovod Hostokryje - Senomaty.

podlimitní na stavební práce otevřené řízení
Hředle

Revitalizace MVN rybník Hředle

malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
Třtice

Oprava střechy kostela sv. Mikuláše ve Třtici

malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
Třtice

Třtice - dopravní automobil

malého rozsahu na dodávky mimo režim zákona
Čistá

Rekonstrukce rybníka Nová Ves

malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
Velká Chmelištná

Revitalizace návesního rybníka na parc. č. 127, Velká Chmelištná

malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
Kolešov

Oprava střechy - víceúčelové centrum Kolešov

malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
Hředle

Obecní úřad - fasáda

malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
Čistá

Oprava kaplí - Kůzová, Lhota a Zdeslav

malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
Čistá

Výměna střešní krytiny na budově ZŠ a MŠ Čistá u Rakovníka

malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
Pavlíkov

Oprava MVN Chlum

malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
Pavlíkov

Dodávka nákladního vozidla

malého rozsahu na dodávky mimo režim zákona
Pavlíkov

Rozšíření místní komunikace k Senecké hoře

malého rosahu na stavební práce mimo režim zákona
Oráčov

Zastávky BUS u silnice II/228 na návsi v obci Oráčov

malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
VSOR Rakovník - obnova vodovodu - ul. Zd. Havlíčkové, Vojtěšská, Čelakovského a Hwiezdoslavova podlimitní na stavební práce zjednodušené podlimitní řízení
SO mikroregionu Balkán Homogenizace povrchů místních komunikací v obcích mikroregionu Balkán malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
Pavlíkov Revitalizace centrální části městyse Pavlíkov malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona

 

Rok 2015

Zadavatel

předmět VZ

druh VZ

režim ZŘ

Olešná Zhotovení PD pro provádění stavby a autorský dozor - Intenzifikace ČOV v obci Olešná malého rozsahu na služby mimo režim zákona
Čistá Revitalizace rybníka v Kůzové malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
Lubná Přístavba školních šaten a družiny v obci Lubná malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
Oráčov Zastávky BUS u silnice II/228 na návsi malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
Krakov Oprava místních komunikací a vjezdů k domům v obci Krakov malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
Čistá Výstavba chodníku v Tyršově ulici v obci Čistá malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
Nesuchyně Rekonstrukce MVN Dolní rybník - Nesuchyně malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
Třtice Rekonstrukce MVN - rybník Třtice III malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
Pavlíkov Revitalizace MVN Pavlíkov - Zábranský rybník malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
VSOR Skupinový vodovod Rakovník jih - rozšíření podlimitní na stavební práce otevřené řízení
Pavlíkov Oprava místní komunikace v Pavlíkově malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona

 

Rok 2014

Zadavatel

předmět VZ

druh VZ

režim ZŘ

Pavlíkov Výstavba vodovodu Pavlíkov - Chlum - III. etapa malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
Malinová Revitalizace návsi v obci Malinová - 1. etapa malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
SO mikroregionu Čistá - Senomaty Výsadba zeleně v obcích mikroregionu Čistá - Senomaty malého rozsahu na dodávky a služby mimo režim zákona
Příčina Oprava místní komunikace V Brance malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
Všetaty Zateplení sokolovny v obci Všetaty malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
Drahouš Obnova vodovodu v obci Drahouš

malého rozsahu na stavební práce

mimo režim zákona

Břežany Dětské hřiště u Špýcharu

malého rozsahu na dodávky

mimo režim zákona

Čistá Obklad tělocvičny a renovace parket v ZŠ Čistá

malého rozsahu na stavební práce

mimo režim zákona

Pavlíkov Rozhledna v Pavlíkově

malého rozsahu na stavební práce

mimo režim zákona
Senomaty Zateplení obvodového pláště budovy ZŠ Senomaty malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
Senomaty Revitalizace MVN Hostokryje malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
Senomaty

Obnova ústředního topení v KD v Senomatech - II. etapa

malého rozsahu na stavební práce

mimo režim zákona

Čistá Zrestaurování kamenné sochy sv. Prokopa ve Zdeslavi malého rozsahu na umělecké a restaurátorské služby mimo režim zákona
Čistá Dodávka traktoru, mulčovače a sněhové radlice malého rozsahu na dodávky mimo režim zákona
Čistá Výměna a instalace herních prvků v obci Čistá malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
Čistá Výstavba a rekonstrukce chodníků v obci Čistá malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
Břežany Vodovod v Břežanech - 2. etapa podlimitní na stavební práce zjednodušené podlimitní řízení
Řevničov Řevničov - Draha III podlimitní na stavební práce otevřené řízení

 

Rok 2013

Zadavatel

předmět VZ

druh VZ

režim ZŘ

Sdružení obcí mikroregionu Balkán se sídlem ve Slabcích

Zhotovení projektové zadávací dokumentace pro provádění stavby a autorský dozor

malého rozsahu na služby

mimo režim zákona

Pavlíkov Pavlíkov - chodník u Zabránského rybníka

malého rozsahu na stavební práce

mimo režim zákona

Řevničov

Zhotovení projektové zadávací dokumentace pro provádění stavby a autorský dozor ke stavební akci "ŘEVNIČOV - DRAHA III."

malého rozsahu na služby

mimo režim zákona

Čistá Sanace hřbitovní zdi a stavební úpravy chodníku ke hřbitovu

malého rozsahu na stavební práce

mimo režim zákona

Čistá Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ v obci Čistá

podlimitní na stavební práce

zjednodušené podlimitní řízení

Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka Nouzov, Čistírna odpadních vod + výtlak

podlimitní na stavební práce

zjednodušené podlimitní řízení

Pavlíkov Intenzifikace ČOV Pavlíkov malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
Pavlíkov Výstavba chodníků - Pavlíkov sever malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
Řevničov Vodovod a vodojem Řevničov - nádraží podlimitní na stavební práce zjednodušené podlimitní řízení
Lužná Lužná - VN, TS, ul. Za Školou

malého rozsahu na stavební práce

mimo režim zákona

Senomaty Kanalizace Nouzov

podlimitní na stavební práce

zjednodušené podlimitní řízení

Hracholusky Revitalizace malé vodní nádrže v Hracholuskách malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
Sýkořice Odbahnění a oprava rybníků v Sýkořici

malého rozsahu na stavební práce

mimo režim zákona

 

Rok 2012

Zadavatel

předmět VZ

druh VZ

režim ZŘ

Lužná Výstavba autobusové zastávky v centru obce Lužná malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
Lužná

Rekonstrukce požární zbrojnice v Lužné

podlimitní na stavební práce zjednodušené podlimitní řízení
Břežany Opravy a udržovací práce - špejchar v Břežanech

malého rozsahu na stavební práce

mimo režim zákona

Břežany

Vodovod v Břežanech - 1. etapa

podlimitní na stavební práce

zjednodušené podlimitní řízení

Čistá Stavební a kamenické práce na obnově památníku v Čisté malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
Čistá Rekonstrukce sociálního zařízení v 1. NP a 2. NP v ZŠ a MŠ Čistá

malého rozsahu na stavební práce

mimo režim zákona

Panoší Újezd Sokolovna - rekonstrukce ústředního vytápění

malého rozsahu na stavební práce

mimo režim zákona

Panoší Újezd Výměna oken a dveří u Sokolovny v Panoším Újezdu

malého rozsahu na stavební práce

mimo režim zákona

Šípy Oprava veřejného osvětlení a chodníků

malého rozsahu na stavební práce

mimo režim zákona

Šípy

Sportovní areál v obci Šípy

malého rozsahu na stavební práce

mimo režim zákona

Petrovice Rekonstrukce a doplnění VO v Petrovicích

malého rozsahu na stavební práce

mimo režim zákona

Malinová Dětský areál volného času malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
Kroučová Rekonstrukce kulturního zařízení

malého rozsahu na stavební práce

mimo režim zákona

Kroučová Rekonstrukce podlahy na sále

malého rozsahu na stavební práce

mimo režim zákona

Pavlíkov

Výměna svítidel a stožárů veřejného osvětlení podél hlavních komunikací v obci Pavlíkov

malého rozsahu na stavební práce

mimo režim zákona

Pavlíkov

Stavební práce na inženýrských sítích a komunikacích v Pavlíkově

malého rozsahu na stavební práce

mimo režim zákon