Obec Čistá

Městys Senomaty

Obec Všesulov

Obec Drahouš

Obec Václavy

Obec Velká Chmelištná

Obec Senec

Obec Břežany

Obec Petrovice

Obec Příčina

Obec Řeřichy

Obec Šanov

Obec Šípy

Obec Zavidov

Obec Krty

Navigace

Obsah

Kancelář Svazku

Možnosti spolupráce:

A.  Komplexní

Zahrnuje veškerou činnost od zpracování projektu žádosti o dotaci až po konečné vyúčtování a vyhodnocení akce.

 1. zpracování projektu žádosti o dotaci
 2. pomoc při zajištění a zpracování povinných příloh
 3. převedení žádosti do internetové aplikace a podání
 4. po přidělení dotace pomoc s průběžnou administrací a řízením projektu dle požadavků programu
 5. poradenství a pomoc při řešení veřejných zakázek (marketingový průzkum trhu, zadávací řízení, apod.)
 6. žádosti o proplacení, příprava podkladů a závěrečné vyhodnocení akce

B.  Dílčí

Zahrnuje jednotlivé kroky z odstavce A. dle Vašich konkrétních potřeb a požadavků a dle podmínek dotačního programu.

C.  Konzultace

Poskytujeme prvotní konzultace k záměrům, případně doporučíme vhodné programy či výzvy.

Zpracováváme žádosti o dotace z programů:
 1. Fondy Středočeského kraje - FOV, a ostatní
 2. FORV MMR a ostatní dotační programy MMR (výstavba sociálních bytů, zasíťování obecních parcel...)
 3. PRV ČR (Program rozvoje venkova)
 4. Opravy památek - Ministerstvo kultury
 5. OPŽP - Operační program Životní prostředí
 6. Různé nadační programy a granty

Služeb kanceláře SO mohou využít obce členské i nečlenské. Pouze v případě naplnění pracovní kapacity kanceláře jsou požadavky obcí svazku uspokojovány přednostně.

Uskutečněné projekty

Částky jsou uvedeny v tis.Kč

Rok 2017

Program

Žadatel

Projekt

Cenové náklady

Dotace

 MZE

Velká Chmelišná 

Revitalizace návesního rybníka na parc. č. 127 
 

 647
 

 514
 

 MZE

Čistá 

Rekonstrukce rybníka Nová Ves na parc. č. 130 

 291

214 

SZIF

Drahouš

Pořízení štěpkovače, navijáku pro soustřeďování dříví a frézy na pařezy

218

108

 

Rok 2016

Program

Žadatel

Projekt

Celkové náklady

Dotace

KRAJ FROM

Čistá

Výměna střešní krytiny na budově ZŠ a MŠ Čistá u Rakovníka

2.020

1.757

KRAJ

SDH Senomaty

Tréninkové sousředění oddílu mladých hasičů 2016

87

50

KRAJ FROM

Pavlíkov

Revitalizace centrální části městyse Pavlíkov

2.769

476

SZIF

Šanov

Oprava křížů v katastru obce Šanov

132

92

SZIF

Čistá

Oprava kaplí - Kůzová, Lhota a Zdeslav

967

677

SZIF

Senomaty

Zřízení odpočinkového místa ve Smolinách v městysi Senomaty

373
 

200
 

KRAJ FROM 

Senomaty 

Výstavba chodníků v lokalitě Na Hradišti v Senomatech 

468

388 

 

Rok 2015

Program

Žadatel

Projekt

Celkové náklady

Dotace

KRAJ FPDH

Čistá

Nákup zásahové hasičské techniky CAS

6.291 

1.000 

KRAJ FŽPZ

Čistá

Revitalizace rybníka v Kůzové

838 

790 

KRAJ KUL

Čistá

Obnova Bobisudova kříže u trati

 65

 62

MMR

Senomaty

Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého v Senomatech

183 

108 

KRAJ FROM

Čistá

Výstavba chodníku v Tyršově ulici v obci Čistá

661

600

KRAJ FPDH

Sýkořice

Pořízení zásahové výzbroje a výstroje pro zásahovou jednotku SDH Sýkořice 2015

60
 

56
 

KRAJ FŽPZ

Pavlíkov

Výstavba vodovodu Pavlíkov - Chlum - III. etapa

1.832 

1.100 

OPŽP

Nesuchyně

Rekonstrukce MVN Dolní rybník - Nesuchyně

2.037

1.303 

OPŽP

Třtice

Rekonstrukce MVN - rybník Třtice III

323

197

OPŽP

Pavlíkov

Revitalizace MVN Pavlíkov - Zábranský rybník

916

610

OPŽP

Všetaty

Zateplení sokolovny v obci Všetaty

3.228

2.179

 

Rok 2014

Program

Žadatel

Projekt

Celkové náklady

Dotace

OPŽP

Senomaty

Nákup zametacího stroje pro Senomaty

4.585

4.572

FPDH

Čistá

Pořízení a výměna dveří a vrat u hasičské zbrojnice v Čisté

246

230

FKOP

Čistá

Zrestaurování kamenné sochy sv. Prokopa ve Zdeslavi

230

209

FŽPZ

SO Čistá - Senomaty

Společný projekt mikroregionu na výsadbu zeleně
 

1.312
 

1.246
 

FPDH

Senomaty

Vestavba sociálního zařízení do prostor hasičské zbrojnice

113

107

FROM

Příčina

Oprava místní komunikace V Brance

637

600

FROM

Řeřichy

Výměna svítidel VO v obci Řeřichy

322

306

MMR

Řevničov

20 TI Řevničov

5.378

1.000

MMR

Čistá

Výstavba a rekonstrukce chodníků v obci Čistá

1.056

500

MMR

Čistá

Výměna a instalace herních prvků v obci Čistá

638

500

MMR

Břežany

Dětské hřiště u Špýcharu

431

301

FROM

Čistá

Obklad tělocvičny a renovace parket v ZŠ Čistá

351

245

FPDH

Sýkořice

Pořízení zásahové výzbroje a výstroje pro zásahovou jednotku SDH Sýkořice

128
 

120
 

FŽPZ

Drahouš

Obnova vodovodu v obci Drahouš

1. 180

1.120

FPDH

SDH Senomaty

Tréninkové soustředění oddílu Mladých hasičů 2014

68

50

OPŽP

Senomaty

Zateplení obvodového pláště budovy ZŠ Senomaty

1.362

853

MO

Drahouš

Drahouš - rekonstrukce válečného hrobu obětí 2. světové války a pomníku obětem 1. světové války

395
 

315
 

 

Rok 2013

Program

Žadatel

Projekt

Celkové náklady

Dotace

OPŽP

Hracholusky

Revitalizace malé vodní nádrže v Hracholuskách

741

372

MPO

Václavy

Energetický audit na budovu OÚ

27

9

LEADER

Drahouš

Obnova podlahy, ozvučení a pořízení stolů do kulturního sálu v obci Drahouš

688
 

512
 

LEADER

Břežany

Muzeum Břežany

668

300

 

Rok 2012

Program

Žadatel

Projekt

Celkové náklady

Dotace

SZIF - PRV

Petrovice

Výměna oken a dveří u kulturního sálu v Petrovicích

426

358

SZIF - PRV

Řeřichy

Rekonstrukce společenské místnosti v budově OÚ v Řeřichách

455
 

382
 

SZIF - PRV

Šípy

Sportovní areál v obci Šípy

1.507

1.249

SZIF - PRV

Hracholusky

Výměna oken na objektu společenského domu a OÚ, č.p. 42, Hracholusky

267
 

228
 

HZS

SDH Senomaty

Tréninkové soustředění oddílu Mladých hasičů 2012

57

50

FROM

Panoší Újezd

Rekonstrukce ústředního vytápění a výměna oken a dveří u sokolovny v Panoším Újezdu

882
 

838
 

FROM

Slabce

Zateplení obvodového pláště západního pavilonu ZŠ Slabce, č.p. 42 ve Slabcích

2.393
 

2.273
 

FROM

Šípy

Oprava chodníků a veřejného osvětlení v obci Šípy

1.901

1.795

KUL

Petrovice

Tradiční kulturní akce v Petrovicích pro rok 2012

47

37

FROM

Velká Chmelištná

Rekonstrukce VO a rozhlasu po drátě v obci Velká Chmelištná

499
 

474
 

FŽPZ

Břežany

Vodovod v Břežanech - 1. etapa

5.000

1.427

FŽPZ

Renata Valerová

Podpora včelařství na Rakovnicku

14
 

10
 

FROM

Čistá

Rekonstrukce sociálních zařízení v budově ZŠ Čistá

1.136

1.079

LEADER

Čistá

Obnova hřbitova a naučná stezka o historii obce, 2. etapa - Po stopách Jaroslava Vrchlického

2.240
 

1.680
 

LEADER

Kounov

Kounovské kamenné řady - stálá expozice a tématická stezka

998

763

MMR

Zavidov

Dětské hřiště v MŠ Zavidov

98

68

MMR

Senomaty

infrastruktura - Hostokryjská I.

6.140

1.000

 

Rok 2011

Program

Žadatel

Projekt

Celkové náklady

Dotace

LEADER

Břežany

Obnova Špejcharu - 2. závěrečná etapa

827

621

LEADER

Čistá

Rekonstrukce pomníku padlým

942

713

FROM

Čistá

Revitalizace budovy č.p.1 - OÚ - etapa IV.

5.612

3.000

FROM

Slabce

Opravy interiérů, dokončení - kulturní dům Slabce

2.261

2.148

KUL

Slabce

Zámek Slabce - postupná oprava interiérů - 2.etapa, dokončení

641

600

HZS

SDH Senomaty

Tréninkové soustředění oddílu Mladých hasičů 2011

54

50

KUL

Senomaty

Zvonice v Senomatech

82

78

KUL

Petrovice

Velká pouť v Petrovicích

47

37

KUL

Václavy

Oprava kříže ve Václavech

96

91

POV

Jesenice

Dětské hřiště v lokalitě V Zahradách

508

356

SZIF

Krubovi

Rekonstrukce stodoly a pořízení vybavení pro pastevní chov skotu a ovcí

721
 

294
 

 

Rok 2010

Program

Žadatel

Projekt

Celkové náklady

Dotace

OPŽP

Senomaty

Biokoridor

200

140

LEADER

SK Senomaty

Rekonstrukce střechy Sokolovny

911

547

MK

Senomaty

Rekonstrukce zvonice - 1. etapa

105

79

LEADER

Břežany

Rekonstrukce Špejcharu - 1. etapa

1.500

1.113

LEADER

Senomaty

Roubenka

2.278

1.707

ROP

Senomaty

Cyklotrasa

3.766

3.483

LEADER

Šanov

Rekonstrukce a zastřešení lesního divadla

652

491

LEADER

Šípy

Oprava požární zbrojnice v Milíčově

331

110

LEADER

Zavidov

Úprava a ozelenění prostranství před kapličkou a po zavezeném rybníku na návsi

192
 

169
 

POV

Šípy

Pořízení dětského hřiště do obce Šípy

272

189

FCP

Hedecko

Modernizace ubytovacího zařízení pro agroturistiku Farma Hedecko a rozšíření služeb

353
 

334
 

KUL

Občanské sdružení STEZKA

Výstava a koncert u příležitosti 140. výročí narození světového pěvce Karla Buriana

35
 

14
 

FROM

Drahouš

Drahouš, Tlestky - oprava místní komunikace a parkovacích ploch

2.959
 

2.810
 

KUL

Slabce

Zámek Slabce

1.100

1.000

SFŽPaZ

Petrovice

Rekonstrukce místní komunikace k osadě Pohodnice

550

500

POV

Petrovice

Výměna oken a zabudování mříží u PZ

100

95

KUL

Petrovice

Tradiční Velká pouť v Petrovicích

38

15

FROM

Senomaty

Rekonstrukce Nádražní ulice

4.600

3.500

HZS

SDH Senomaty

Tréninkové soustředění oddílu Mladých hasičů

50

22

POV

Břežany

Oprava Střechy budovy OÚ, č.p. 53

395

375

FROM

Příčina

Výměna oken a dveří, oprava fasády u budovy OÚ

1.000

991

FCP

DSO ČISTÁ - SENOMATY

Prezentační materiály Svazku obcí mikroregionu ČISTÁ - SENOMATY

63
 

50
 

 

Rok 2009

Program

Žadatel

Projekt

Celkové náklady

Dotace

FROM

Příčina

Společenský dům

1.631

1.549

FBSSP SK

Senomaty

Měřiče rychlosti

138

110

POV MMR

Hracholusky

Sportovní areál

462

300

MK-RAK

Senomaty

Roubenka č.p.66

1.450

95

PRV

Kounov

Rekonstrukce KC a PZ

4.698

3.283

OPŽP

Řeřichy

Řeřišský rybník

4.380

3.941

Grant SK

Senomaty

PC do knihovny

32

27

FOP SK

Senomaty

Roubenka č.p.66

620

65

 

Rok 2008

Program

Žadatel

Projekt

Celkové náklady

Dotace

MěÚ Rakovník - kultura

Senomaty

 

Oprava a obnova roubeného stavení

 

798

 

111

 

FŽP SK

Šípy

Rybníky - OPŽP

1.126

16

FŽP SK

Šípy

Energetický audit

34

25

FŽP SK

Senomaty

Zateplení ZŠ, okna - OPŽP

1.490

223

FŽP SK

Senomaty

Vodovod Hostokryje - III. etapa

1.873

1.404

Grant KÚ Fond BSP

Čistá
 

Měřiče rychlosti
 

135
 

105
 

Grant KÚ Fond BSP

Petrovice
 

Měřiče rychlosti
 

149
 

115
 

MMR - parcely

Senomaty
 

Podpora výstavby technické infrastruktury- Vyhlídka II
 

2.846
 

700
 

OPŽP (EU)

Šípy

Oprava a vyčištění návesních rybníků

1.126

1.013

OPŽP (EU)

Senomaty

Zateplení stropu ZŠ a výměna oken

1.436

492

PRV (EU)

Krakov

Sociální zařízení ve sportovním areálu

1.154

1.021

PRV (EU)

Šípy

Oprava komunikací v Šípech, Bělbožicích a Milíčově

1.635

1.447

PRV (EU)

Břežany

Oprava komunikace na Hedecko

1.399

1.244

Grant KÚ FK S

SDH Senomaty
 

Tréninkové soustředění mladých hasičů
 

52
 

30
 

Grant KÚ FK SK

Senomaty
 

Vybavení Senomatské Gardy výstrojí a výzbrojí
 

40
 

20
 

Grant KÚ FK SK

TYL Čistá
 

Vytvoření nové inscenace pro rok 2008
 

81
 

15
 

Grant KÚ FK SK

Petrovice
 

Tradiční pouť v Petrovicích
 

46
 

10
 

Grant KÚ FK SK

Senomaty
 

Senomatská senoseč
 

24
 

7
 

POV SK, DT1

Senomaty

Rekonstrukce části ulice U Trati

268

134

POV SK, DT2

SO ČISTÁ-SENOMATY

Komunikace, veřejná prostranství a zeleň

560

335

 

Rok 2007

Program

Žadatel

Projekt

Celkové náklady

Dotace

Grant KÚ FŽP SK

SK Senomaty
 

Vybavení Senomatského sportovního centra pro míčové hry
 

13
 

10
 

Grant KÚ FŽP SK

TYL Čistá
 

Vytvoření nové inscenace na rok 2007
 

30
 

25
 

Grant KÚ FŽP SK

Senomaty
 

Vodovod Brant, Hostokryje - II. etapa
 

2.225
 

1.490
 

Grant KÚ FŽP SK

Senomaty
 

Kanalizace - V. etapa
 

4.050
 

2.950
 

HSSPR

Senomaty

Komunikace a parkování u prodejny květin

847

590

POV DT1

Senomaty

Průčelí a fasáda na hostinci, Nouzov

400

121

POV DT2

DSO ČISTÁ-SENOMATY

Obnova a údržba zeleně a pořízení základního mobiliáře v obcích DSO mikroregionu ČISTÁ-SENOMATY

601
 

340
 

POV DT2

DSO ČISTÁ-SENOMATY

Úřední vývěsky a PC - "Vybavení obcí SO pro práci s informacemi"

269
 

160
 

 

Rok 2006

Program

Žadatel

Projekt

Celkové náklady

Dotace

SFRB

Senomaty

Vestavba bytu, Nouzov

431

430

HSSPR

Senomaty

Cyklotrasa kolem rybníka - komunikace

1.336

667

Grant KÚ FŽP SK

Senomaty
 

Vodovod Brant - I.etapa
 

928
 

695
 

POV DT2

DSO ČISTÁ - SENOMATY

Zeleň a informační tabule v DSO
 

700
 

420
 

POV DT2

DSO ČISTÁ - SENOMATY

Obnova výpočetní techniky
 

135
 

80
 

 

Rok 2005

Program

Žadatel

Projekt

Celkové náklady

Dotace

Grant KÚ SK - FŽP

Senomaty
 

Kanalizace - III.etapa
 

5.421
 

4.065
 

POV SK DT6

DSO ČISTÁ - SENOMATY

Poradenství a vzdělávání v DSO - práce s PC
 

250
 

150
 

POV SK DT7

DSO ČISTÁ - SENOMATY

Výsadba a údržba zeleně v zastavěném území obcí
 

400
 

240
 

POV SK DT7

DSO ČISTÁ - SENOMATY

Obnova a doplnění výpočetní techniky v OÚ obcí
 

450
 

270
 

 

Rok 2004

Program

Žadatel

Projekt

Celkové náklady

Dotace

POV SK DT7

DSO ČISTÁ - SENOMATY

Poradenská činnost a vzdělávání ve svazku obcí
 

215
 

150
 

POV SK DT7

DSO ČISTÁ - SENOMATY

Rozvinutí MISYS za účelem maximálního využití - 2.etapa
 

300
 

210
 

POV SK DT7

DSO ČISTÁ - SENOMATY

Výsadba a údržba zeleně centrech obcí
 

300
 

190
 

 

Rok 2003

Program

Žadatel

Projekt

Celkové náklady

Dotace

POV DT7

DSO ČISTÁ - SENOMATY

Rozvinutí MISYS za účelem maximálního operativního využití
 

334
 

200
 

POV DT7

DSO ČISTÁ - SENOMATY

Výsadba a údržba zeleně v centrech obcí
 

300
 

200
 

 

Rok 2002

Program

Žadatel

Projekt

Celkové náklady

Dotace

POV DT7

DSO ČISTÁ - SENOMATY

Studie odvodu odpadních vod v obcích mikroregionu ČISTÁ-SENOMATY

200
 

140
 

POV DT7

DSO ČISTÁ - SENOMATY

Příprava obcí mikroregionu ČISTÁ-SENOMATY k napojení na internet

268
 

175
 

 

Rok 2001

Program

Žadatel

Projekt

Celkové náklady

Dotace

POV DT7

DSO ČISTÁ - SENOMATY

Studie cyklotras v mikroregionu ČISTÁ-SENOMATY
 

36
 

25
 

POV DT7

DSO ČISTÁ - SENOMATY

Příprava obcí na napojení na internet, vybavení obcí informačním systémem MISYSTY

201

100

 

Rok 2000

Program

Žadatel

Projekt

Celkové náklady

Dotace

POV

DSO ČISTÁ - SENOMATY

Příprava obcí na napojení na internet, vybavení obcí informačním systémem MISYS

162
 

100