Obec Čistá

Městys Senomaty

Obec Všesulov

Obec Drahouš

Obec Václavy

Obec Velká Chmelištná

Obec Senec

Obec Břežany

Obec Petrovice

Obec Příčina

Obec Řeřichy

Obec Šanov

Obec Šípy

Obec Zavidov

Obec Krty

Obsah

Rozvoj mikroregionu

Programy rozvoje

01_cista

V roce 2006 se v každé obci mikroregionu ČISTÁ - SENOMATY uskutečnilo setkání s místními občany. Téma bylo společné - představy, podněty a návrhy, jak svou obec rozvíjet, co občané ve své obci postrádají.Účelem těchto setkání bylo zajištění praktických podkladů pro vypracování strategického plánu rozvoje území, který se sám stal podkladem pro žádosti o dotace v období 2007-2013. Občané byli zároveň seznámeni s přicházjícím dotačním obdobím.