Obec Čistá

Městys Senomaty

Obec Všesulov

Obec Drahouš

Obec Václavy

Obec Velká Chmelištná

Obec Senec

Obec Břežany

Obec Petrovice

Obec Příčina

Obec Řeřichy

Obec Šanov

Obec Šípy

Obec Zavidov

Obec Krty

Obsah

Tipy na výlety

Z hradu Krakovce do Milíčova za náhrobními kameny urozených pánů

Tento okruh mohou absolvovat pěší i cykloturisté. Jeho náročnost je malá je dlouhý cca 7 km. Výchozím místem je bývalý Červený zámek - hrad Krakovec.

Popis cesty:
Cesta z hradu Krakovce údolím Krakoveckého potoka k soutoku s říčkou Javornicí a odtud do Milíčova vede po červeně značené turistické trase. V Milíčově vás značka dovede až ke kostelu. Z Milíčova zpět na Krakovec vede cesta přes vesnici Šípy a řídit se můžete podle značení cyklistické trasy 0043. Pro vaši orientaci - u kostela se obraťte zpět do vsi a po silnici jděte do Šípů. Cca 100 m za prvními domy v Šípech přijdete na velké rozcestí ve tvaru obráceného Y. Rovně vede silnice dál do vsi, vy odbočte doprava, tato cesta vás dovede až do Krakovce.

Krajem Boží vody, děvčátka Dany a letce Pánka

Okruh tímto krajem je určen pěším. Jeho náročnost je lehká a délka cca 9 km. Výchozím místem je zrekonstruovaný barokní hostinec na návsi v obci Petrovice.

Popis cesty:
Cesta lesem z Petrovic do Příčiny není značena, orientace je přesto velmi snadná. Dejte se pěšinou vpravo vedle kostela, projděte krátkou uličkou mezi domy a na rozcestí pokračujte rovně do lesa (vlevo odbočuje asfaltová cesta ke hřbitovu, vpravo lesní pěšina). Za železničním přejezdem pokračujte vlevo (vpravo odbočuje lesní pěšina) a po stejné cestě stále vzhůru až na okraj lesa. Cestou přejdete jednu velkou a jednu malou křižovatku lesních cest (na velké křižovatce kříží vaši cestu stejně široká a užívaná cesta, na malé křižovatce je křižující cesta užší a mnohem méně užívaná). Pokud by pro vás bylo stoupání příliš náročné, použijte zkratku - odbočte na velké křižovatce, která se nachází zhruba v polovině výstupu, doleva, cesta vede přímo do Příčiny. Pokud jste si vybrali delší trasu a vystoupali až na okraj lesa, odbočte vlevo na méně používanou cestu (v létě může být zarostlá vyšší trávou, v tom případě použijte k chůzi okraj lesa) směrem k telekomunikačnímu stožáru Divín. Asi v polovině vzdálenosti ke stožáru se cesta stáčí lesem vlevo dolů. Pokračujte touto cestou stále vpřed přes les a louku, kolem rozbitého bílého kříže (tady se cesta sbíhá se zkratkou z velké křižovatky), malého rybníčku a prvních domů Příčiny až k silnici. Tady odbočte vpravo vzhůru po silnici a jděte až k vodojemu, kde vás čeká zmíněná vyhlídka přes Rakovnicko ke Krušným horám. Od vodojemu se vraťte stejnou cestou zpět až na rozcestí u rozbitého bílého kříže a dejte se prostřední, širokou cestou (zkratka z velké křižovatky) a po ní jděte až na velkou křižovatku (cestou není žádné rozcestí, takže nemůžete zabloudit) a na ní odbočte doprava do Petrovic.

(Zdroj:  www.rakovnicko.info, autor textu Roman Hartl)