Obec Čistá

Městys Senomaty

Obec Všesulov

Obec Drahouš

Obec Václavy

Obec Velká Chmelištná

Obec Senec

Obec Břežany

Obec Petrovice

Obec Příčina

Obec Řeřichy

Obec Šanov

Obec Šípy

Obec Zavidov

Obec Krty

Navigace

Obsah

Kancelář Svazku

Možnosti spolupráce:

A.  Komplexní

Zahrnuje veškerou činnost od zpracování projektu žádosti o dotaci až po konečné vyúčtování a vyhodnocení akce.

 1. zpracování projektu žádosti o dotaci
 2. pomoc při zajištění a zpracování povinných příloh
 3. převedení žádosti do internetové aplikace a podání
 4. po přidělení dotace pomoc s průběžnou administrací a řízením projektu dle požadavků programu
 5. poradenství a pomoc při řešení veřejných zakázek (marketingový průzkum trhu, zadávací řízení, apod.)
 6. žádosti o proplacení, příprava podkladů a závěrečné vyhodnocení akce

B.  Dílčí

Zahrnuje jednotlivé kroky z odstavce A. dle Vašich konkrétních potřeb a požadavků a dle podmínek dotačního programu.

C.  Konzultace

Poskytujeme prvotní konzultace k záměrům, případně doporučíme vhodné programy či výzvy.

Zpracováváme žádosti o dotace z programů:
 1. Fondy Středočeského kraje - FOV, a ostatní
 2. FORV MMR a ostatní dotační programy MMR (výstavba sociálních bytů, zasíťování obecních parcel...)
 3. PRV ČR (Program rozvoje venkova)
 4. Opravy památek - Ministerstvo kultury
 5. OPŽP - Operační program Životní prostředí
 6. Různé nadační programy a granty

Služeb kanceláře SO mohou využít obce členské i nečlenské. Pouze v případě naplnění pracovní kapacity kanceláře jsou požadavky obcí svazku uspokojovány přednostně.