Obec Čistá

Městys Senomaty

Obec Všesulov

Obec Drahouš

Obec Václavy

Obec Velká Chmelištná

Obec Senec

Obec Břežany

Obec Petrovice

Obec Příčina

Obec Řeřichy

Obec Šanov

Obec Šípy

Obec Zavidov

Obec Krty

Navigace

Obsah

Kancelář Svazku

Možnosti spolupráce:

A.  Komplexní

Zahrnuje veškerou činnost od zpracování projektu žádosti o dotaci až po konečné vyúčtování a vyhodnocení akce.

 1. zpracování projektu žádosti o dotaci
 2. pomoc při zajištění a zpracování povinných příloh
 3. převedení žádosti do internetové aplikace a podání
 4. po přidělení dotace pomoc s průběžnou administrací a řízením projektu dle požadavků programu
 5. poradenství a pomoc při řešení veřejných zakázek (marketingový průzkum trhu, zadávací řízení, apod.)
 6. žádosti o proplacení, příprava podkladů a závěrečné vyhodnocení akce

B.  Dílčí

Zahrnuje jednotlivé kroky z odstavce A. dle Vašich konkrétních potřeb a požadavků a dle podmínek dotačního programu.

C.  Konzultace

Poskytujeme prvotní konzultace k záměrům, případně doporučíme vhodné programy či výzvy.

Zpracováváme žádosti o dotace z programů:
 1. Fondy Středočeského kraje - FOV, a ostatní
 2. FORV MMR a ostatní dotační programy MMR (výstavba sociálních bytů, zasíťování obecních parcel...)
 3. PRV ČR (Program rozvoje venkova)
 4. Opravy památek - Ministerstvo kultury
 5. OPŽP - Operační program Životní prostředí
 6. Různé nadační programy a granty

Služeb kanceláře SO mohou využít obce členské i nečlenské. Pouze v případě naplnění pracovní kapacity kanceláře jsou požadavky obcí svazku uspokojovány přednostně.

Připravované projekty

Rok 2017

Program

Žadatel

Projekt

MVČR

Senomaty

Výměna krovu a stropních konstrukcí hasičské zbrojnice Senomaty

KRAJ

Čistá

Místo pro volnočasové aktivity v obci Čistá, v místní části Lhota

KRAJ

Čistá

Vybavení JPO obce Čistá přetlakovými dýchacími přístroji

MZE

Čistá

Oprava hasičské zbrojnice v obci Čistá

MZE

Čistá

Místo pasivního odpočinku v obci Lhota

MZE

Zbečno

Oprava bran a vrat na hřbitově Zbečno

MZE

Senomaty

Nátěr krytiny na věži kostela sv. Štěpána a rekonstrukce ciferníku

MZE

Drahouš

Oprava kaple sv. Jana Nepomuckého

MO

Šanov

Obnova pomníku obětem 1. a 2. světové války v Šanově

MZE

Čistá

Rekonstrukce rybníka Zdeslav na p.č. 11

MZE

Hřebečníky

Rekonstrukce vodní nádrže Týřovice

MMR

Čistá

Obnova drobných sakrálních staveb v místní části Lhota a Kůzová

MMR

Senomaty

Oprava místní komunikace v městysi ke hřbitovu v městysi Senomaty

MMR

Řevničov

Oprava povrchu místní komunikace Zahradní ulice

 

Rok 2016

Program

Žadatel

Projekt

MZE

Hředle

Revitalizace MVN rybník Hředle