Obec Čistá

Městys Senomaty

Obec Všesulov

Obec Drahouš

Obec Václavy

Obec Velká Chmelištná

Obec Senec

Obec Břežany

Obec Petrovice

Obec Příčina

Obec Řeřichy

Obec Šanov

Obec Šípy

Obec Zavidov

Obec Krty

Obsah

Pamětihodnosti

# A Á B C Č D Ď E É Ě F G H CH I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž

Břežany

Kostel sv. Markéty - uprostřed obce
Socha sv. Jana Nepomuckého - před kostelem
Špýchar - uprostřed obce
Pomník padlým - uprostřed obce
Kříž (torzo) - severovýchodní okraj obce u cesty
Kříž (torzo) - jihovýchodní okraj obce u cesty
Kříž (torzo) - u kostela

Čistá

Socha Panny Marie
Kostel sv. Václava
Smírčí kříže
Parní mlýn
Tvrziště Smrk
Svatováclavská kaplička

Drahouš

Lovecký zámeček Svatý Hubert
Lufthaus
Kaple Všemohoucí Marie
Barokní kaple sv. Jana Nepomuckého

Petrovice

Zámek (KP) - západní okraj obce
Kostel Navštívení Panny Marie (KP) - návrší jižně nad obcí
Dřevěný kříž - proti kostelu
Fara č.p. 31 (KP) - na návrší vedle kostela
Kaplička Boží studánka - pod kostelem
Kříž - nad obcí, u hřbitova
Kříž - v obci aleji při silnici ke kostelu
Hostinec č.p.10 (KP) - v obci na návsi na křižovatce
Roubenka č.p.20 (KP) - v obci nad OÚ směr Rakovník
Socha Sv. Jana Nepomuckého (torzo) - v obci u silnice směr Šanov
Pomník obětem válek - v obci na návsi v parku
Pomník Miroslava Tyrše - u silnice ke kostelu

Příčina

Kříž Antonína Nachtikala - z 18. století, v obci proti budově OÚ
Pomník padlým - v obci v parku proti OÚ
Kamenné stádo - západně v lese k Petrovicím

Řeřichy

Kaple sv. Rocha se zvonicí - uprostřed návsi obce Řeřichy
Dřevěná zvonička I. - uprostřed obce Nový Dvůr
Dřevěná zvonička II. - uprostřed obce Nový Dvůr
Kříž - uprostřed obce Nový Dvůr
Vojenský bunkr - severně od obce v obecním lese

Senomaty

Kostel sv. Štěpána se hřbitovní zdí (KP) - za tratí v jižní části Senomat
Kostel sv. Vavřince (KP) - Nám.Karla Buriana v těsné blízkosti školy
Dřevěná zvonice (KP) - mezi kostelem sv.Vavřince a školou
Roubené stavení č.p.66 (KP) - ulice V Chaloupkách u výjezdu do ulice Jesenická
Budova školy č.p.54 - Náměstí Karla Buriana
Davidův mlýn - východní část obce při cyklostezce
Socha sv. Prokopa - při vjezdu na Draha
Socha sv. Judy Tadeáše - u mostu na nám.Karla Buriana
Torzo sochy sv. Jana Nepomuckého - Nám. Jiřího Holého
Pomník Mistra Jana Husa - Nám. Jiřího Holého
Pomník padlých vojínů - Nám. Jiřího Holého
Smírčí kříž - v ulici Rakovnická u č.p.138
Kříž u rybníka - u mostku na Draha
Kříž - při silnici na Hostokryje
Soubor památných hrobů
Budova hostince č.p. 66 - na rohu vjezdu na náves Nouzova
Kaplička sv. Jana Nepomuckého - Nouzov
Památník padlých z I.sv.války - Nouzov
Busta Jana Husa - Nouzov
Kaplička Československé církve husitské - Hostokryje
Budova tanečního sálu č.p. 5 - Hostokryje
Budova bývalé školy č.p. 3 - Hostokryje

Šanov

Kostel Nanebevzetí Panny Marie - návrší jižně nad obcí
Tvrziště - jižně od obce, vrh Kukle
Pomník Janu Husovi - uprostřed obce
Pomník padlým - uprostřed obce
Kříž - na rozcestí směrem na Řeřichy
Kříž - u silnice na Petrovice
Kříž - před vstupem na hřbitov
Kříž - v polích nad tratí směrem na Pšovlky

Šípy

Socha sv. Jana Nepomuckého (KP) - Šípy na návsi v obci
Pomník padlým - Šípy v obci
Zvonička - Bělbožice v obci
Křížek (torzo) - Bělbožice, směr Čistá
Pomník padlým - Bělbožice v obci
Kostel sv. Petra v okovech (KP) - Milíčov, směr Slatina
Pomník padlým - Milíčov v obci
Kříž - Milíčov, za obcí na Šípy

Václavy

Smírčí kříž I., Václav - za obcí vlevo u silnice na Řeřichy
Smírčí kříž II, Řež - u křižovatky Nový Dvůr - Řeřichy
Smírčí kříž III., Kleč - směr Jedlina
Kříž - v obci vpravo u silnice na Řeřichy
Kříž - samota Nový Dvůr - "Vystrčilka"

Velká Chmelištná

Kostel sv. Bartoloměje (KP) - na návsi v obci
Pomník padlým - v obci na návsi u velkého rybníka
Barokní zemědělská usedlost č.p. 7 - v obci
Kříž - východní okraj obce - rozcestí osada Hůrka a směr Jedlina
Kříž - polní cesta směrem na Jedlinu, cca 200 m před krajem lesa
Kříž - silnice III. tř. mezi obcí Velká Chmelištná a obcí Zdeslav
Trpasličí jámy - pozůstatky po těžbě stříbra - severně od osady Hůrka
Mlynářská zděná Boží Muka - na břehu Čočkova rybníka
Boží Muka z kamene - jižní strana obce na cestě parc.č. 168/19

Všesulov

Kostel sv. Martina - na návrší u středu obce
Náhrobní desky Kolovratů Krakovských - v kostele sv. Martina
Socha sv. Jana Nepomuckého - pod kostelem na návsi u požární zbrojnice
Pomník padlých - křižovatka ve směru na Šípy

Zavidov

Nová kaplička - v centru obce
Hřbitovní kaple - na hřbitově při silnici na Krakov
Kříž - na návsi v dolní části obce
Kříž - na okraji obce při lesní cestě do Petrovic