Obec Čistá

Městys Senomaty

Obec Všesulov

Obec Drahouš

Obec Václavy

Obec Velká Chmelištná

Obec Senec

Obec Břežany

Obec Petrovice

Obec Příčina

Obec Řeřichy

Obec Šanov

Obec Šípy

Obec Zavidov

Obec Krty

Obsah

Rozvoj mikroregionu

Setkání s občany Čistá

V pátek 1.9.2006 od 18,00 hodin  konalo  v Čisté  velmi pěkné 6. setkání s občany. Občané zde obdrželi  informace o blížícím se období let 2007 - 2013. Zároveň zde mohli vyjádřit své představy, podněty a návrhy k rozvoji své obce v nejbližší budoucnosti. Jejich podněty,  návrhy a potřeby byly zapracovány do strategického plánu rozvoje území, který se stal podkladem pro žádosti o dotace ve výše zmíněném sedmiletém období.

Příloha č.1:    Pozvánka pro občany

Příloha č.2:    Dotazník

Příloha č.3:    Informace pro občany

Příloha č.4:    Karta projektového záměru

Příloha č.5:    Dotazník - souhrn

Příloha č.6:    Dotazník - souhrnNávrhy na změny

Příloha č.7:    Zápis ze setkání

Příloha č.8:    Návrh opatření a záměrů