Obec Čistá

Městys Senomaty

Obec Všesulov

Obec Drahouš

Obec Václavy

Obec Velká Chmelištná

Obec Senec

Obec Břežany

Obec Petrovice

Obec Příčina

Obec Řeřichy

Obec Šanov

Obec Šípy

Obec Zavidov

Obec Krty

Obsah

Rozvoj mikroregionu

Setkání s občany Velká Chmelištná

Dne 4.8.2006  úspěšně proběhlo  ve Velké Chmelištné první  z celé řady připravovaných setkání  s občany. Občané na něm obdrželi informace, které se týkaly blížícího se období let 2007 - 2013. Měli zde možnost vyjádřit své představy, podněty a návrhy k rozvoji své obce v nejbližší budoucnosti. Jejich návrhy byly zapracovány do strategického plánu rozvoje území, který se stal podkladem pro žádosti o dotace ve výše zmíněném období.

Příloha č.1:   Pozvánka na setkání občanů

Příloha č.2:  Základní informace k setkání občanů ve Velké Chmelištné

Příloha č.3:  Karta projektového záměru

Příloha č.4:  Dotazník pro občany

Příloha č. 5: Zápis ze setkání

Příloha č. 6: Souhrn informací z dotazníků

Příloha č.7:  Návrh opatření a záměrů

 

Co nám setkání napovědělo?
První setkání proběhlo ve Velké Chmelištné  4.8.2006. Zájem byl vysoký, zúčastnilo se 33 osob z řad občanů i rekreantů. Přivítali jsme též přítomnost pana ing. Olivy, ředitele firmy PRAVE a zástupce neziskové společnosti ANDROMEDA, paní ing.  Petříčkovou .  Lze předpokládat, že obě tyto společnosti budou mít v blízké budoucnosti významný  vliv na rozvoj vlastní obce. Ze samotného setkání vyplynuly tato závěry:

1. Lidé žijící i v  takové malé vesnici, chtějí mít přehled, zajímá je problematika dotací z EU  a chtějí uplatnění veškerých možných zdrojů při rozvoji své obce.  Svou obec vidí jako perspektivní, váží si její malebnosti a  polohy uprostřed pěkné přírody.
2. Hlavní problémy, které trvale bydlící občany trápí:

DOPRAVA    -    chybějící zajištění i toho nejzákladnějšího dopravního spojení – cesty do školy, do zaměstnání , k lékaři, za nákupem, a zpět.

PITNÁ VODA    -   není vodovod. Voda v soukromých  studnách není pitná a navíc studny přes léto vysychají.

Chybějící  KANALIZACE   -     obec sice se svým počtem obyvatel není považována za významného znečišťovatele životního prostředí, ale nachází se  v CHKO Jesenicko a  chybějící kanalizace i  přístup k pitné vodě  brzdí veškeré aktivity, které by vedly k rozvoji služeb pro občany i pro turistický ruch.

KVALITA OVZDUŠÍ    -   zápach z velkokapacitního vepřína  PRAVE  stále ještě obtěžuje část obce. Jeho únik již byl řadou preventivních opatření, prováděných ze strany firmy PRAVE, značně omezen, ale bude třeba ještě dokončit výsadbu zeleně v bezprostřední blízkosti vepřína, která zde také bude působit jako přírodní filtr.

Kaskáda návesních RYBNÍKŮ potřebuje vyčistit a opravit hráze.

Chybí zde též venkovní  PROSTORY PRO SPOLEČNÉ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ VYŽITÍ.

3. Byl  navržen tento postup:

Občané mohou své návrhy, podněty a připomínky pro potřebu vypracování Programu rozvoje obce Velká Chmelištná  a strategie rozvoje mikroregionu  Čistá – Senomaty   posílat či jinak předat  na obecní úřad ve Velké Chmelištné  nebo přímo do kanceláře  DSO mikroregionu Čistá – Senomaty.

Dále je možno průběžně podávat své konkrétní projektové záměry na tiskopise „Karta projektového záměru“, který je v listinné podobě k dispozici na obecním úřadě ve Velké Chmelištné  i v kanceláři DSO v Senomatech v elektronické podobě též na webových stránkách obce,  DSO Čistá – Senomaty  i  Svazku měst a obcí Rakovnicka (SMOR). Na požádání jej lze též  zaslat.

Vaše projektové záměry budou zařazeny do databáze a průběžně dle konkrétních  potřeb k nim bude vyhledávána a doporučena nejvhodnější cesta k jejich realizaci.

4. Kontakty:

Dobrovolný svazek obcí mikroregionu ČISTÁ - SENOMATY
Kontaktní osoba: Ing. Eva Koucká , manažerka a Mgr. Kristina Beranová, administrativní pracovník
Úřední hodiny: pondělí - pátek    8:00 - 15:00
Adresa kanceláře: Obecní úřad Senomaty, 270 31 Senomaty 55
Telefon: 313 540 002
E-mail: cista.senomaty@seznam.cz
Webové stránky: www.cista-senomaty.cz


Obec Velká Chmelištná
Kontaktní osoba: Karel Vožeh, starosta obce
Úřední hodiny: pátek 14,00 – 17,00
Adresa: Obecní úřad Velká Chmelištná, 270 34 Velká Chmelištná 40
Telefon: 313 549 433, 724 181 723
E-mail: obecvelkachmelistna@quick.cz
Webové stránky: http://www.velkachmelistna.cz


Svazek měst a obcí Rakovnicka
Kontaktní osoba: Radomír Dvořák , euromanažer pro Rakovnicko
Pracovní doba: 7,15 – 15,45
Adresa kanceláře: Poštovní 20, 269 01 Rakovník
Doručovací adresa: Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník
Telefon: 313 511 657, 606 668 974
Fax: 313 511 657
E-mail: region@rakovnicko.info
Webové strany: www.rakovnicko.info